اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Tehnicka podrska

Pitanja za tehničku podršku.

 Računi i Plaćanja

Potvrda uplate, problemi sa plaćanjem..

 Game Serveri

Pomoć i podrška oko Game Servera (SA:MP, CS 1.6, COD 4, GTA 4, RTCW, L4D2 ...)

 TeamSpeak 3

Pomoć i podrška oko TeamSpeak 3 Servera

 Network Abuse / Zloupotreba

Prijavite zloupotrebu i kršenje pravila na našim serverima.